Kan een school zomaar een studierichting afschaffen?

Nee, dat kan niet.

Een school is verplicht om studierichtingen per graad aan te bieden. Als een leerling bijvoorbeeld in het derde jaar zit en de school wil de studierichting die deze leerling volgt afbouwen, dan moet ze er wel nog voor zorgen dat er een vierde jaar georganiseerd wordt zodat de leerling de graad kan afmaken. De school kan er wel voor kiezen om in het volgende schooljaar het derde jaar niet meer te organiseren.