Scholier geeft zelf les aan leerkrachten over LGBTQIA+

20 mei 2021

Wat als de kennis van je leerkrachten over LGBTQIA+ tekort schiet? En wat als dat kennistekort leerlingen kwetst en tot conflictjes leidt in de klas? De leerlingenraad van College Ten Doorn in Eeklo trok aan de alarmbel en ging zelf aan het onderwijzen. Zo sprak Sophia de Backer (18) tijdens Paarse Maandag 70 leerkrachten toe over het thema en riep hen op om mee bondgenoot te zijn van regenboogleerlingen.  

Leerlingenraad neemt het initiatief 

De bal gaat aan het rollen wanneer een, goed bedoelende, leerkracht tijdens een klasgesprek foute informatie meegeeft over panseksualiteit. Een aanwezige leerling voelt zich gekwetst door de uitspraken van de leerkracht, maar vooral door het gelach en de reacties die volgen. Helaas is dit niet het eerste voorval op de school. “Als je naar de cijfers kijkt, zouden er zo’n 400 regenboogjongeren moeten zijn op onze school. Dat wil zeggen dat er 400 leerlingen nog nooit seksuele opvoeding hebben gehad die voor hen relevant of herkenbaar is. Alles is namelijk heteronormatief tijdens zo’n les, vanuit het idee dat alles gebeurt tussen één man en één vrouw. Dat is toch absurd?“ vertelt Sophia. 

De leerlingenraad schiet in actie. Onder het motto ‘Als de leerkrachten het niet weten, dan kunnen wij het hen toch uitleggen?’ werken ze een plan uit. Ze gaan in gesprek met een aantal regenboogleerlingen op school over hoe zij dit kennis en representatie probleem op school ervaren. Hoe zouden zij leerkrachten adviseren om meer bondgenoot te worden? Met een uitgewerkt voorstel trekt de leerlingenraad vervolgens naar de directie. Na een sterk staaltje overtuigen en steun van de leerlingenraadbegeleider, krijgt Sophia op 17 mei, Paarse Maandag, het podium. Ze geeft een online workshop aan haar lerarenteam over LGBTQIA+. De zelfgemaakt brochure mag de leerlingenraad verspreiden in de leraarskamer. 

> Waarover ging je workshop precies Sophia? 

"In onze voorbereidende gesprekken met andere leerlingen legden we 3 thema’s vast die we belangrijk vonden. Ten eerste basisinformatie. Wat is dat LGBTQIA+ ? Wat bedoelen we met geaardheid als een spectrum? Ten tweede hadden we het over de impact van taal. Zeker op school is dat van groot belang. En ten derde wilden we het hebben over de verschillende rollen. Wat is de rol van de school en wat is de rol van het secretariaat? Maar ook, wat is de rol van de leerkrachten zelf? We wilden vooral wijzen op hun verantwoordelijkheid in het creëren van een veilige en tolerante sfeer. Ons belangrijkste advies is het op tijd geven van de juiste informatie en het verzekeren van een realistische representatie verzekeren van gender en geaardheid in hun lessen. We maakten ook een brochure waarin we alles nog eens helder uitleggen en praktische tips geven om toe te passen op school."

> Hoe was dat, leerkrachten les geven? 

"In het begin was het even spannend of het wel kon doorgaan. Er waren enkele stemmen op school die geen voorstander zijn van leerlingen die leerkrachten ‘de les spellen’. Een bijzonder enthousiaste directie heeft voor ons project gestreden waardoor het uiteindelijk wel is kunnen doorgaan.

Tijdens de workshops was ik best wel zenuwachtig, want de rollen zijn plots omgekeerd en dat zorgt toch voor een bijzondere dynamiek. Omwille van het thema én het feit dat het online verliep, maakte ik bewust tijd om een ontspannen en veilige sfeer te scheppen. Dat leek me erg belangrijk. Hierdoor durfden mensen tijdens de workshops kritische vragen stellen en konden we een open gesprek voeren. Ik ben daar heel blij mee. 

Oké, toegegeven: het was soms ook wel wat vreemd om leerkrachten les te geven over seks." 

 

 

> Wat waren de reacties van de deelnemers? 

"Uiteindelijk namen ongeveer 70 leerkrachten deel aan de workshops. Velen van hen dachten heel veel te weten over LGBTQIA+, maar gaven achteraf aan toch verbaasd te zijn over de gaten in hun kennis. Ik werd overladen met complimenten en bedankingsmails na de workshops, wat me echt overdonderde. Eén leerkracht mailde me bijvoorbeeld met een recent persoonlijk verhaal. Een coming-out in haar omgeving had haar erg verrast. Door het volgen van mijn workshop had de leerkracht het gevoel een stapje verder te staan in het bondgenoot zijn voor die persoon. Dat verhaal maakte me heel blij. 

Een andere leerkracht kwam me de dag nadien vertellen dat de personages van zijn vraagstukken vanaf nu Tim en Tom heten in plaats van Tim en Maria. Met die kleine aanpassingen, kunnen we samen voor een grote impact zorgen op school.

> Wat neem jij mee uit deze ervaring? 

"Doorzetten. Als je iets wil veranderen, dan moet je dat gewoon doen.Het probleem van het kennistekort van leerkrachten over LGBTQIA+ stoorde ons al lang. Op een dag besloten we met de leerlingenraad hier iets aan te doen, en kijk waar we nu staan. Leerlingen hebben  wel degelijk iets te zeggen én iets bij te brengen. 

Als groep sta je natuurlijk sterker. Ik ben heel blij dat we dit als leerlingenraad hebben kunnen doen. Iedereen neemt een eigen rol op waar die zich comfortabel bij voelt. Ik gaf bijvoorbeeld de workshops en doe de babbels, terwijl anderen achter de schermen ook ongelooflijk sterk werk verrichten. Sterk staaltje teamwork én leerlingenparticipatie!"

 

Wil jij ook iets veranderen op school en wil je daarbij ondersteund worden? Stuur een mailtje naar info@scholierenkoepel.be of spreek Jos van VSK aan op messenger. 

Reacties